วิธีสมัครใช้บริการ
ขั้นตอนการสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
1. การสมัครใช้บริการ
2. การใช้บริการ
3. การยกเลิกการใช้บริการ
ขั้นตอนที่ 1
การสมัครใช้บริการ
1. ทำการเชื่อมต่อมือถือไปที่บริการ Ocean ได้ 4 ช่องทาง คือ
  1.1 เมนู Mobile Life
    - ไปที่ wap site ของ MobileLife ที่ http://wap.mobilelife.co.th
    - จากหน้า Main Menu เลือก New services เลือก Ocean Entertain
  1.2 wap site ของ Ocean Service
    - ไปที่ wap site http://ais.ocnw.net
  1.3 กด *299*894# โทรออก และทำการเลือก Entertain
  1.4 พิมพ์ข้อความ ocean และส่งไปที่หมายเลข 89945
    - ผู้ใช้ทำการ link จาก URL (http://th.ocnw.net) ที่ระบบทำการส่ง SMS ไปให้
2. เลือกเมนู Entertain แล้วเลือกนิตยสารที่ต้องการสมัครใช้บริการ
3. เลือกสมัครใช้บริการ (Register) ตามขั้นตอน (ดูตัวอย่างได้จากภาพประกอบ)
4. ในเดือนถัดไป หากผู้ใช้บริการยืนยันการใช้บริการต่อ ทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน ระบบจะส่งข้อความยืนยัน การใช้บริการกลับไปยังมือถือ ซึ่งหากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกบริการใด ๆ จะต้องทำรายการก่อนวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
ตัวอย่างการสมัครใช้บริการข่าวบันเทิงภาษาไทย
 
1. เลือกเมนู News สำหรับการอ่านข่าวภาษาไทย   2. เลือกหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ
 
3. เลือกประเภทข่าวที่ต้องการ  
 
5. เลื่อนไปยังประเภทของหัวข้อ ที่ต้องการอ่าน แล้วเลือก   6. จะปรากฎหัวข้อ และภาพประกอบ
 
7. เลื่อนดูรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างภาพ   8. ตัวอย่างของข้อมูลในหัวข้อเกี่ยวกับเพลง
 
9. ให้ทำการเลื่อน Joy Stick หรือปุ่มลูกศร ขึ้น - ลง เลือก Previous Period   10. ให้ทำการเลื่อน Joy Stick หรือปุ่มลูกศร ขึ้น - ลง หรือ ซ้าย-ขวา เพื่อเลือกวันของ ประจำเดือนที่มาวันแรก (ได้กำหนดไว้คือ วันที่ 11) แล้วทำการกด OK

ตัวอย่าง บริการ Ocean Entertain   
 
ขั้นตอนที่ 2 การใช้บริการ
บริการ Entertain
1. เชื่อมต่อไปที่หน้าแรกของบริการ Ocean Service เลือกเมนู Ocean Entertain
2. เลือกนิตยสารที่สมัครใช้บริการไว้แล้ว เลือกหมวด หมวดหมู่/ หัวข้อเรื่อง

ตัวอย่างการใช้บริการ Ocean Entertain
 
1. เลือกเมนูEntertain   2. เลือกนิตยสารที่ต้องการ
 
3. เลือกหัวข้อที่สนใจ   4. จะแสดงหัวข้อเรื่องล่าสุดให้เลือกอ่าน
 
5. ตัวอย่างของ Ocean Entertain   6. สามารถเลือกกลับไปยังเมนูต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 การยกเลิกการใช้บริการ
บริการ Entertain
1. เชื่อมต่อไปที่หน้าแรกของบริการ Ocean Service เลือกเมนู
2. เลือกเมนู Help แล้วเลือก Cancel a subscription
3. ทำการยกเลิกนิตยสารฉบับที่ต้องการ
 
     
 
     
   
     
วิธีดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
ในเมนู Help จะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ Ocean ให้ผู้ใช้เลือกเข้าไปอ่าน ดังนี้
About Ocean Service รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ Ocean
Q&A ถามตอบเกี่ยวกับการใช้บริการ
Service Fee เงื่อนไขการคิดค่าบริการ
Cancel a subscription ยกเลิกการเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ต้องการ
Terms of Service เงื่อนไขการใช้บริการ
Contact us ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Close