ขั้นตอนที่ 1
การสมัครใช้บริการ
1. ทำการเชื่อมต่อมือถือไปที่บริการ Ocean
  1.1 เมนู Mobile Life
    - ไปที่ wap site ของ MobileLife ที่ http://wap.mobilelife.co.th
    - จากหน้าหลัก MobileLife เลือกเมนู New Service แล้วเลือกหนังสือพิมพ์ใหม่ ๆ ที่ต้องการ หรือ
    - จากหน้าหลัก MobileLife เลือก LifeInfo/ News Channel แล้วเลือกหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ
  1.2 wap site ของ Ocean Service
    - ไปที่ wap site http://ais.ocnw.net
  1.3 กด *299*894# โทรออก และทำการเลือก News
  1.4 พิมพ์ข้อความ ocean และส่งไปที่หมายเลข 89945
    - ผู้ใช้ทำการ link จาก URL (http://th.ocnw.net) ที่ระบบทำการส่ง SMS ไปให้
2. เลือกเมนู News หรือ Other Language แล้วเลือกหนังสือพิมพ์ที่ต้องการสมัครใช้บริการ
3. เลือกสมัครใช้บริการ (Register) ตามขั้นตอน (ดูตัวอย่างได้จากภาพประกอบ)

   
1. เลือกเมนู News สำหรับการอ่านข่าวภาษาไทย     3. เลือกประเภทข่าวที่ต้องการ
   
4. ระบบจะทำการแจ้งเงื่อนไข การเก็บค่าบริการ อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ ไปจนถึงเมนู สมัครใช้บริการ   5. เลือกเมนู สมัครใช้บริการ   6. เลื่อนไปยังประเภทของข่าว ที่ต้องการอ่านแล้วเลือก
     
7. จะแสดงหัวข้อข่าวล่าสุด ให้เลือกอ่าน   8. ตัวอย่างของข่าวภาษาไทย    
ตัวอย่างการสมัครใช้บริการข่าวภาษาอังกฤษ
   
1. เลือกเมนู English สำหรับการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ   2. เลือกหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ   3. เลือกประเภทข่าวที่ต้องการ
   
4. ระบบจะทำการแจ้งเงื่อนไข การเก็บค่าบริการ อ่านเงื่อนไขการใช้ บริการไปจนถึงเมนู   5. เลือกเมนู Register in this menu   6. เลื่อนไปยังประเภท ของข่าวที่ต้องการ อ่านแล้วเลือก
     
7. จะแสดงหัวข้อข่าว ล่าสุดให้เลือกอ่าน   8. ตัวอย่างของข่าวภาษาอังกฤษ    

ตัวอย่างการสมัครใช้บริการข่าวภาษาญี่ปุ่น
   
1. เลือกเมนู Japanese สำหรับการอ่านข่าวภาษาญี่ปุ่น   2. เลือกหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ   3. เลือกประเภทข่าวที่ต้องการ
   
4. ระบบจะทำการแจ้งเงื่อนไข การเก็บค่าบริการ อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ ไปจนถึงเมนู สมัครใช้บริการ   5. เลือกเมนู Register in this menu   6. เลื่อนไปยังประเภทของข่าว ที่ต้องการอ่านแล้วเลือก
     
7. จะแสดงหัวข้อข่าวล่าสุด ให้เลือกอ่าน   8. ตัวอย่างของข่าวภาษาญี่ปุ่น    
การยกเลิกการใช้บริการ
1. เชื่อมต่อไปที่หน้าแรกของบริการ Ocean News เลือกเมนู
2. เลือกเมนู Help แล้วเลือก Cancel a subscription
3. ทำการยกเลิกนิตยสารฉบับที่ต้องการ

   
         
     

วิธีดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
ในเมนู Help จะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ Ocean ให้ผู้ใช้เลือกเข้าไปอ่าน ดังนี้
About Ocean Service รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ Ocean
Q&A ถามตอบเกี่ยวกับการใช้บริการ
Service Fee เงื่อนไขการคิดค่าบริการ
Cancel a subscription ยกเลิกการเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ต้องการ
Terms of Service เงื่อนไขการใช้บริการ
Contact us ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่น ที่รองรับ WAP ได้
ใช้ได้กับระบบ GSM advance และ 1-2-CALL!
Close